Szentgotthárdi Nemzetiségekért Díjban részesült Variné Trifusz Mária

Több évtizedes lelkiismeretes munkáját ismerték el ezzel a díjjal.

Huszár Gábor polgármester az év utolsó képviselő-testületi ülésén adta át a kitüntetést Variné Trifusz Máriának.

Fotó: Closer.hu

Variné Trifusz Mária méltatását Szép Renáta, az Önkormányzat külkapcsolati és koordinációs ügyintézője olvasta fel:

Fotó: Closer.hu

“Variné Trifusz Mária gazdag szakmai életútjában kiemelkedik a Rába-menti szlovénségért tett munkája. Szlovén dalokat, szlovén egyházi énekeket tanult meg szlovén nyelven, utánajárt a megfelelő dallamoknak, a szlovén kiejtésnek és hangsúlyozásnak, hogy azt az eredetiben tanulhassa meg, időt, energiát nem kímélve. Megszerzett tudását mind a mai napig a fiatalabb és idősebb generáció tagjainak is átadja, e tevékenysége fontos és rendkívül hasznos. A szentgotthárdi szlovén misék zenei szolgálatában is kiemelkedő munkát végzett. Variné Trifusz Mária munkássága az itt élő szlovénség részére is példamutató és felbecsülhetetlen kincset jelent a szlovén identitás megőrzésében. Több évtizedes lelkiismeretes munkájának méltó elismerése e díj.” 

Gratulálunk a kitüntetéshez!

 

2017.12.13.
SZERZŐK

Related posts

Top